Công ty TNHH Trung Sơn

Công ty TNHH Trung Sơn

Dịch vụ

THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Doanh nghiệp tư nhân Trung Sơn hoạt động chuyên về nuôi trồng chế biến, tiêu thụ nội địa, xuất khẩu thực phẩm từ Thủy Hải sản

  • Chi tiết
  • XUẤT KHẨU THỦY HẢI SẢN

    Doanh Nghiệp Tư Nhân Trung Sơn hoạt động chuyên về nuôi trồng chế biến, tiêu thụ nội địa, xuất khẩu thực phẩm từ Thủy Hải sản

  • Chi tiết