Công ty TNHH Trung Sơn

Công ty TNHH Trung Sơn

Liên hệ

CÔNG TY TNHH TRUNG SƠN

Địa chỉ: 35 Phước Thắng, Phường 12, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0254 3.595.339
Email: trungsonseafoodvietnam@gmail.com
Website: trungsonseafood.vn