Doanh Nghiệp Tư nhân Trung Sơn

Doanh Nghiệp Tư nhân Trung Sơn

Liên hệ

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG SƠN

Địa chỉ: 35 Phước Thắng, Phường 12, TP. Vũng Tàu, Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 025 4363 6288
Email: trungsonseafoodvietnam@gmail.com
Website: trungsonseafood.vn